kewbimingle

Previous OHLC Levels

Quick dirty code for personal use. Plots previous OHLC levels based on a selected time-frame on the chart.

Not bad if you want to see different time-frame levels.

Fill function can serve to highlight the daily range ( high-low or open-close) on non-standard charts

Uses base code from JayRogers
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?