yehonatan.bus

Market Cap - simple

This is a simple market cap indicator. it allows you to see the actual market cap of a stock, live, on the chart, right next to the stock price.

The indicator uses the data provided by Tradingview to calculate the market cap based on the simple calculation of outstanding shares times the price, at any given time.

The indicator can be used to compare the actual value of a stock at different times when sometimes you might discover that the market cap when the price is low is actually higher than the market cap when the price was high. That scenario might happen when the amount of outstanding shares has been changed as time goes by.
That conclusion is another nice benefit to having the indicator, on top of just having the Market Cap right in front of your eyes, always up-to-date, changing as the price is changing as well.

transparency= the higher the value, the more transparent the indicator will be. this feature allows you to see the indicator if you want to, but not letting it interrupting your chart.

Hope you enjoy it and good luck!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?