a_guy_from_wall_street

Advanced Engulfing Candles

There are a plenty of Engulfing candle detecting indicators but every single of them detect engulfing candles engulfed by only single candle but sometime it take more then one candle to engulf the previous opposite candle, which is also considered as engulfing candle.
So this script show both type of candles.
Type of Engulfing Candles

Normal Engulfing Candles

Candle engulfed by more then one continuous candle

I hope you will like it.
If you find any bugs or have any suggestions for any possible addition feel free to comment or DM me.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?