SimpleCryptoLife

Labels

SimpleCryptoLife Uppdaterad   
Library "Labels"
Functions to create labels, from simple to complex.

labelSimple()
Creates a label each time a condition is true. All label parameters can be customised.
 • _condition The condition which must evaluate true for the label to be printed.
 • _x The x location.
 • _y The y location.
 • _text The text to print on the label.
 • _color The colour of the label.
 • _textColor The colour of the text.
 • _style The style of the label.
 • _yloc The y location type.
Returns
An unnamed label object with the supplied characteristics. To give it a name, assign the output of the function to a label variable, as in the example below.

labelLast()
Creates a label each time a condition is true. All label parameters can be customised. + Option to keep only the most recent label. + Option to display the label a configurable number of bars ahead.
 • _offset How many bars ahead to draw the label.
 • _keepLast If true (the default), keeps only the most recent label. If false, prints labels up to the TradingView limit.
 • _condition The condition which must evaluate true for the label to be printed.
 • _y The y location.
 • _text The text to print on the label.
 • _color The colour of the label.
 • _textColor The colour of the text.
 • _style The style of the label.
 • _yloc The y location type.
Returns A named label object with the supplied characteristics.

labelTextAndFloat()
Creates a label each time a condition is true. All label parameters can be customised. Option to keep only the most recent label. Option to display the label a configurable number of bars ahead; otherwise the x location is fixed at the bar time. + Prints (optional) text and a floating-point number on the next line.
 • _offset How many bars ahead to draw the label.
 • _float The floating-point number that you want to display on the label.
 • _keepLast If true (the default), keeps only the most recent label. If false, prints labels up to the TradingView limit.
 • _condition The condition which must evaluate true for the label to be printed.
 • _y The y location.
 • _text The text to print on the label.
 • _color The colour of the label.
 • _textColor The colour of the text.
 • _style The style of the label.
 • _yloc The y location type.
Returns A named label object with the supplied characteristics.

labelTextAndFloatSigFig()
Creates a label each time a condition is true. All label parameters can be customised. Option to keep only the most recent label. Option to display the label a configurable number of bars ahead; otherwise the x location is fixed at the bar time. Prints (optional) text and a floating-point number on the next line + to a given number of significant figures.
 • _offset How many bars ahead to draw the label.
 • _sigNumFig The number of significant figures to display the floating-point number to.
 • _float The floating-point number that you want to display on the label.
 • _keepLast If true (the default), keeps only the most recent label. If false, prints labels up to the TradingView limit.
 • _condition The condition which must evaluate true for the label to be printed.
 • _y The y location.
 • _text The text to print on the label.
 • _color The colour of the label.
 • _textColor The colour of the text.
 • _style The style of the label.
 • _yloc The y location type.
Returns A named label object with the supplied characteristics.

labelTextAndFloatDecimals()
Creates a label each time a condition is true. All label parameters can be customised. Option to keep only the most recent label. Option to display the label a configurable number of bars ahead. Prints (optional) text and a floating-point number on the next line + to a given number of decimal places.
 • _offset How many bars ahead to draw the label.
 • _decimals The number of decimal places to display the floating-point number to.
 • _float The floating-point number that you want to display on the label.
 • _keepLast If true (the default), keeps only the most recent label. If false, prints labels up to the TradingView limit.
 • _condition The condition which must evaluate true for the label to be printed.
 • _y The y location.
 • _text The text to print on the label.
 • _color The colour of the label.
 • _textColor The colour of the text.
 • _style The style of the label.
 • _yloc The y location type.
Returns A named label object with the supplied characteristics.
Versionsinformation:
v2

Updated:
labelLast()
labelTextAndFloat()
labelTextAndFloatSigFig()
labelTextAndFloatDecimals()

Added _textAlign parameter.

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.