FFriZz

Unispaces

FFriZz Uppdaterad   
Library "Unispaces"
Easier than looking up unicode spaces

spaces(sequence, string1, string2)
  UNISPACES
  Parameters:
    sequence: (int) required | 123 = 3 spaces / 3 different sizes (one space per number can find spaces in hover over)
    string1: (str) optional | default = ""
    string2: (str) optional | default = ""
  Returns: `string - concatenated string surrounding unispaces`

space(space, string1, string2)
  UNISPACE
  Parameters:
    space: (int) optional | default = 0 | 0-15 (can find spaces in hover over)
    string1: (str) optional | default = ""
    string2: (str) optional | default = ""
  Returns: `string - concatenated string surrounding a unispace `
Versionsinformation:
v2

Added:
repeat(to_repeat, count)
  Parameters:
    to_repeat: (str) required | "ABC"
    count: (str) required |
  Returns: `string - string of repeated strings`
***

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.