jlb05013

Fed Net Liquidity Indicator

jlb05013 Uppdaterad   
This indicator aims to present a "Net Liquidity" indicator comprised of the Fed Balance sheet , less the TGA account and Overnight Reverse REPO agreements.

Net Liquidity = Fed Balance Sheet - ( TGA + Reverse REPO)

This is an overlay that can be added to stock or other charts (like SPY ) to see how the market may appear correlated to Net Liquidity - injection of liquidity into the markets.

This was hypothesized by Max Anderson, this is just a script realizing that posting.

New updates include a resolution feature, and an option to offset backwards by 2 days per original intent.
Versionsinformation:
I have updated the script to fix the units that got changed from the FRED website and imported into TV.

I have also updated the script to display the correct units when selecting trillions, billions, and millions.
Versionsinformation:
I updated the liquidity indicator to show the Fed Net Liquidity as a line as opposed to a histogram, this fixes the issue with having to scale the background. Should work MUCH better now!!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?