loxx

Pips-Stepped MA of RSI Adaptive EMA [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
Pips-Stepped MA of RSI Adaptive EMA is a pips-stepping, adaptive moving average that first, filers source input price using an EMA calculated using an RSI-modified alpha value and second, and last, its plugged into a pips-stepping algorithm to output the final chart signals. This is mainly a forex indicator although it can be used for any asset, but you must adjust the step size to pips relative to the asset, For Bitcoin this may be 5000 or more.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's RSI Variety RSI types

Release Notes: Small error fix.
Release Notes: Algorithm update
Release Notes: Removed unused inputs.
Release Notes: Fixed error on no decimal tickers.
Release Notes: Fixed error.
Release Notes: Error fixes
Release Notes: Small ui fixes
Release Notes: Updated formulas.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?