peacefulLizard50262

Smooth EMA/DEMA/TEMA/EHMA (SEMA)

This is my attempt at smoothing the exponential moving average any its cousins. I literally just smoothed the source and alpha and this is what we got. I really like this because you get a nice smooth yet fast acting moving average that works better than a traditional simple moving average. This script also included directional alerts.

Smooth EMA

Smooth DEMA

Smooth TEMA

Smooth EHMA
Versionsinformation:
chart update
Versionsinformation:
minor change
Versionsinformation:
added adjustable alpha

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?