akutsusho

Vol (Wyckoff)

akutsusho Pro+ Uppdaterad   
I like TradingView Built-in Volume indicator, because it is overlay with price chart, and has appropriate scale.
I made similar style volume indicator and added concept of Laws of Wyckoff.

caution : You need {Chart settings} → {Appearance} → {Bottom margin} is set 0 %, to make chart look good.
: You need {Chart settings} → {Symbol} → {body} ,{Borders} and {Wick} are set dark color, to easier to identify the color of candles.


This 3 Laws of Wyckoff are my interpretation, not the original.

///////// The Law of Supply and Demand //////////
I define the Demand as volume that is larger than the previous volume and has close > open bar.
I define the Supply as volume that is larger than the previous volume and has close <= open bar.
Volume Flow is value difference between Demand MA and Supply MA.
I imitate the idea of "Volume Flow v3" by oh92.///////// The Law of Cause and Effect //////////
Enough volume (Cause) makes reliable price movement(Effect).
If there is not enough volume , its price movement is suspicious.
I define enough volume as volume that is larger than previous volume .
I define large volume as volume that is larger than previous volume and over volume MA(using all volume ).
I define "not enough volume" as volume that is smaller than previous volume .
I borrowed the idea from "The Lie Detector" by LucF.

Enough volume (increasing volume ) is painted by dark color and Large volume (increasing volume and over volume MA) is painted by light color.
"Not enough volume"(decreasing volume ) is painted by empty color(default is black).
This coloring are reflected to price candles.
So, you need {Chart settings} → {Symbol} → {body} ,{Borders} and {Wick} are set dark color, to easier to identify the color of candles.///////// The Law of Effort and Result //////////
If volume (effort) cannot move price (result), it may be Absorption(potential reversal).
"Factor of Volume Density" determines the threshold of Absorption.
Small Absorption is displayed by gray square at bottom.
Large Absorption is displayed by white square at bottom.///////// Volume Spike //////////
Volume Spike sometimes precede or confirm trend direction.
"Factor of Volume Spike" determines the threshold of Volume Spike.
Volume Spike is displayed by light bulb.

Release Notes:
fixed spell mistake.
Release Notes:
If You want to use this script as normal style(separated pane),
right click this indicator and "Move to" New pane below, and then turn off "Scale Adjustment" from this indicator's settings{Style}.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?