kaigouthro

Profit Estimate

Library "profitestimate"
Simple profit Estimatr. Engages when Position != 0
and holds until posittion is na/0...
if position changes sizes, it will update automatically and adjust.
it has an input for comission to estmate exit fees

update_avgprice(_sizewas, _delta, _pricewas, _newprice)
  Get a new Average position Price
  Parameters:
    _sizewas: (float) the position prior
    _delta: (float) the order amount
    _pricewas: (float) the prior price
    _newprice: (float) the price of order
  Returns: New Avg Price

amount(_position, _close, _commission, _leverage, _fullqty)
  Position Net Profit Net Commission, automatic on/off if position != 0
  Parameters:
    _position: (float) position size (total or margin size)
    _close
    _commission: (float) % where (0.1 = 0.1%)
    _leverage: (float) optional if leveraged, default 1x
    _fullqty: (bool) if position entered is tottal trade size default is margin qty (1/lev)
  Returns: quote value of profit

percent(_position, _close, _commission, _leverage, _fullqty)
  Position Net Profit, automatic on/off if position != 0
  Parameters:
    _position: (float) position size (total or margin size)
    _close
    _commission: (float) % where (0.1 = 0.1%)
    _leverage: (float) optional if leveraged, default 1x
    _fullqty: (bool) if position entered is tottal trade size, default is margin qty (1/lev)
  Returns: percentage profit (1% = 1)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.