OrcChieftain

Average Daily Range% for Daytrading

This indicator shows how many Average Daily Ranges was covered in today's move.

Average Daily Range is always calculated based on the last 5 previous days (before current day).

Tables show:
► How many % of days exceed their ADR.
► How many days in a row did the range remain lower than 5 Day ADR
► How much is already covered by today's move.

It is designed for Daily chart, don't try to use it elsewhere.

Took me a couple of years of reading books and watching educational videos before I found a style that I am comfortable and profitable with. Stay determined! Don't lose motivation!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?