MagicEins

Up-Down Volume NASDAQ-Buschi

MagicEins Uppdaterad   

English:
This indicator shows the NASDAQ's up volume (green) and down volume (red).
Extreme trading days with more than 90 % up or down volume are marked via lines (theoretically values) and triangles (breaches).

Deutsch:
Dieser Indikator zeigt das Aufwärts- (grün) und Abwärts-Volumen (rot) der NASDAQ.
Extreme Handelstage mit mehr als 90 % Aufwärts- oder Abwärts-Volumen ist gekennzeichnet über Linien (theoretische Werte) und Dreiecke (Überschreitungen).
Versionsinformation:
English:
Again, changed the symbol name. The old one is no longer functioning.

Deutsch:
Wiederholte Änderung des Symbolnamens, da der alte nicht mehr funktioniert.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?