BillionaireLau

GenericTrading

BillionaireLau Uppdaterad   
Library "GenericTrading"

This library aims to collect rare but useful operations for

get_most_recent_long_or_short_position_closed_index() : returns most recent long/short closed bar index.
get_most_recent_long_or_short_position_open_index() : returns most recent long/short closed bar index.

These two functions designed to help to speed up the coding for strategies that contains "re-enter" logic.

These two functions also could applies in the situations where time-count is needed in your condition.
Versionsinformation:
v2

Added:
timeSinceLastEntry()

avgBarsInTrade()

avgGrossProfit()

avgOpenPositionPrice()

avgProfitInPercent()

avgTradeDuration()

maxTradeDrawDown()

maxTradeRunUp()

tradeOpenPLGross()

tradeOpenPL()
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.