Shauryam_or

Buying climax and Selling climax

Shauryam_or Uppdaterad   
Buying climax and Selling climax appear at the end of bullish and bearish market ..i trade them little bit different way .when price break buying and selling climax i look for trade sharing some example

Breakout and test of buying climax high


same with selling climax ..there can be various method to take trade

A) trend continue method

1) when buying climax appear at bullish trend and price break it then take trade as breakout upside + test pullback trade
2) when selling climax appear at bear trend and price break it then take trade as breakout downside + test pullback trade

B)trend reversal method
1) when buying climax appear at top of the trend trader can look for reversal
2)when selling climax appear at bottom of the trend trader can look for reversal


thanks @yaheesweety for Boring and Explosive Candles script . i add volume for filter and line so i can check high and low of buying climax
Versionsinformation:
add alert
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?