Duyck

Bitmex Liquidation Bands - JD

A simple visual representation of leverage implications in Bitmex.
Can be used as a guide to place stops or targets to as the chart tends to jump from one liquidation point to another, most of the time.

Different leverages can be selected.

If I made a mistake in the percentages, please let me know so I can correct it! ;-)


JD .
#NotTradingAdvice #DYOR
Release Notes: Added titles to the plots.
Release Notes: Updated the bands to show liquidations from entries at pivot points (which makes more sense) to reduce noise.

JD.

Disclaimer.
I AM NOT A FINANCIAL ADVISOR.
THESE IDEAS ARE NOT ADVICE AND ARE FOR EDUCATION PURPOSES ONLY.
ALWAYS DO YOUR OWN RESEARCH!
JD.

You can contact me for info/access in PM or on Telegram: @jduyck
PLS, DON'T ASK FOR ACCESS IN THE COMMENT SECTION!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?