QuantraSystems

DynamicMAs

QuantraSystems Uppdaterad   
Library "DynamicMAs"
Custom MA's that allow a dynamic calculation beginning from the first bar, irrespective of lookback period.

SMA(src, length)
  Dynamic SMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

EMA(src, length)
  Dynamic EMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

DEMA(src, length)
  Dynamic DEMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

TEMA(src, length)
  Dynamic TEMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

WMA(src, length)
  Dynamic WMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

HMA(src, length)
  Dynamic HMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

VWMA(src, length)
  Dynamic VWMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

SMMA(src, length)
  Dynamic SMMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

LSMA(src, length)
  Dynamic LSMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

ALMA(src, length, offset_sigma, sigma)
  Dynamic ALMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    offset_sigma (float)
    sigma (float)

HyperMA(src, length)
  Dynamic HyperbolicMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
Versionsinformation:
v2 - able to handle 'na' values

Added:
RMA(src, length)
  Dynamic RMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

No statements or claims aim to be financial advice,
neither are any signals from us or our indicators.


Want to learn Trading, Investing or system building?
Join the Community! 👇

discord.gg/FMZDM3bZ9T
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.