ekrem6nel

Supertrend / Position Sizing

ekrem6nel Uppdaterad   
SuperTrend with position sizing calculator.

This is based on SuperTrend by Kivanc. I only added the position size calculation and displaying the result.
Versionsinformation:
The SL precision is increased.
Versionsinformation:
Now it is possible to take wicks into account, as per requested. By default wicks will be ignored.
Versionsinformation:
Color of the label is based on the up or down trend now.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?