serkany88

Relative Andean Scalping

This is an experimental signal providing script for scalper that uses 2 of open source indicators.

First one provides the signals for us called Andean Oscillator by @alexgrover. We use it to create long signals when bull line crosses over signal line while being above the bear line. And reverse is true for shorts where bear line crosses over signal line while being above bull line.

Second one is used for filtering out low volatility areas thanks to great idea by @HeWhoMustNotBeNamed called Relative Bandwidth Filter. We use it to filter out signals and create signals only when the Relative Bandwith Line below middle line.

The default values for both indicators changed a bit, especially used linreg values to create relatively better signals. These can be changed in settings. Please be aware that i did not do extensive testing with this indicator in different market conditions so it should be used with caution.
Release Notes: - Added Alerts

One does not simply win every trade.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?