elio27

Pair Viewer

Pair-Trading is a recognized and widely used trading method, this indicator is a tool that allows via several display interfaces (2 at the moment) to see relative performance ratios of two assets.

The inputs are pretty simple to understand but here is the list of them :
- Ticker #1 : The first Asset's ticker // numerator of the ratio
- Ticker #2 : The second Asset's ticker // denominator of the ratio
- View as : Display Method
- Up Color : Color of positive candle (when close > open)
- Down Color : Color of negative candle (when close < open)

Of course, this indicator only shows stuff at the chart, it does NOT provide any investment advice.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?