dinhchien

[CADCHF] DinhChienFX's Predict signal

trend: crossing 2 times upper 2/lower 2 - stop/profit: 1/1 - Entry: Upper/lower 1, Entry 2: 0.66 (66%)
HH-HL/LL-LH: 15:15; ADX: 38, smooth: 9, DI: 9.
Order 1: 92 trades - 65.22% - R/R: 1/1
Order 2: 64 trades - 54.02% - R/R - 1/1.94 (fibonacci 66%)
Total 2 order: 156 trades - 59.62% - Net Profit: 201.46% - Max drawdown: 9.02%.
Commission: 4usd/trade
slippage: 2

1. Identify the trend
* On the chart:
a. Part of Dow theory: multi-trades active at the impulse waves.
Uptrend trend:
- HH / Higher High: The following peak is higher than the previous one .
- HL / Higher Low: The back bottom is higher than the previous one .
Downtrend:
- LL / Lower Low: The back bottom is lower than the previous one .
- LH / Lower High: The posterior peak is lower than the previous one
Pivot left: 15
Pivot right: 15

b. Keltner price channel:
- Uptrend: Go above Upper 2 two times
- Downtrend: Down to Lower 2 two times
* Under Chart:
ADX indicator: Used to identify a strong trend
- ADX smooth: 9
- DI: 9
- ADX = 38

2. Entry point:
- Buy: Buy limit at the Upper Keltner channel.
- Sell: Sell limit at the Lower Keltner channel.

3. Take profit, stoploss
ATR indicator (20) ( Average true range ) * 2

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta dinhchien för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.