Fontiramisu

ATR Trend Bands [Misu]

█ This indicator shows an upper and lower band based on price action and ATR (Average True Range)
The average true range (ATR) is a market volatility indicator used in technical analysis.

█ Usages:
The purpose of this indicator is to identify changes in trends and price action. 
It is mainly used to identify breaking points and trend reversals. 
But it can also be used to show resistance or support levels.

█ Features:
> Buy & Sell Alerts
> Buy & Sell Labels
> Color Bars
> Show Bands

█ Parameters:
Length: Length is used to calculate ATR.
Atr Multiplier: A factor used to balance the impact of the ATR on the Trend Bands calculation.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?