danarm

NYSE Advance/Decline

danarm Uppdaterad   
An indicator for traders who trade intraday on the US market. It makes use of the symbols made available by TradingView to show the number of advancing vs declining stocks.

The GREEN AREA represents advancing issues. The INTENSE GREEN AREA represents the advancing issues at daily high.
The RED AREA represents declining issues. The INTENSE RED AREA represents the declining issues at daily low.

The part above the BLUE LINE represents issues which are trading above their VWAP (volume-weighted average prices).
Versionsinformation:
Small modification and bugfix (stopped showing a third red line (the number of stocks above 5-day moving average) which didn't make any sense because it wasn't intuitive - it wasn't updated in real time but only once a day).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?