EsIstTurnt

Money Velocity Population Adjusted (MVPA)

MVPA=GDPPC/( M2 /POP). An adaptation to normal Money Velocity, taking into account populations for more volatile plots/different perspective. Major world economy's money supply velocity. Compare how each country's monetary policy has played out and current trajectory in comparison to others. The velocity of money is a measure of the number of times that the average unit of currency is used to purchase goods and services within a given time period. The concept relates the size of economic activity to a given money supply, and the speed of money exchange is one of the variables that determine inflation .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?