Crypto_BitCoinTrader

3commas GRID bot Visualisation

Crypto_BitCoinTrader Uppdaterad   
Hello everyone
This is a grid display indicator for a 3-comma grid bot.

Just enter the upper and lower borders of your grid and the number of grid cells in the indicator settings.

It's simple!
Versionsinformation:
The upper and lower prices for the grid are now floating point.
Calculation in lines and cells.

Added table :
- quantity of lines
- quantity of cells
- price of cells
- profit as a percentage from cell
Versionsinformation:
Hello everyone!
Added price labels for each grid line.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?