coocoolikoo

Movable Stop + Trail + Alert

hello everybody !
.....
this indicator helps you to get a better trading setting.
it's similar to the default draw tool from the trading view but the difference is you can add Trail stop and Alert .
.....
It also helps to free accounts to set more than 1 Alarm !!!
.....
Alert setting
just remember after you see set an alert if you change stop or entry, the alert will work with previous values/settings.
so you need to recreate an alert.
also don't change alert setting
.....
indicator setting
How is it works ?
...
settings
...
everything on :
you can see the information on the table
...
short sample :
everything on
...
simple short trade setting:
.....
my goal is to upgrade this indicator with your ideas.
not financial advice !
please , share your ideas with me to improve the indicator
I would like to see what you think about this indicator <3
also if you have any ideas to create an indicator or strategy you can make contact with me .
have a great day.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?