sleptongems

Multi conditions matrices

sleptongems Uppdaterad   
Library "multi_conditions_matrices"
: facilitate including multiple AND / OR conditions to a script such as two entry / exit inputs groups.

method addConditions(conditions, conditionPair)
  Helper to append conditions to a matrix<bool> condition array
  Namespace types: matrix<bool>
  Parameters:
    conditions (matrix<bool>)
    conditionPair (array<bool>): array<bool> A condition pair , an input can be passed directly to enable

method check(conditions, operatorAnd)
  check several condition within given operator
  Namespace types: matrix<bool>
  Parameters:
    conditions (matrix<bool>)
    operatorAnd (bool): bool true if the operator between condition is AND (default OR)
  Returns: bool Evaluates conditions

isWeekend()

isNightSignal(nightHour, morningHour, timezone)
  Parameters:
    nightHour (int)
    morningHour (int)
    timezone (string)
Versionsinformation:
v2 -> removed log and updated chart
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.