ddctv

Close Over/Under Level

ddctv Uppdaterad   
If you want to be alerted when a price closes above or below a given level(s), then this indicator is for you! 😁 Whether you're looking for a breakout, or some change of structure, etc, this should come in handy.

Usage:

Just add a level(s) (anything above 0).
Optionally plot lines.
Set alerts as normal.

Enjoy!
Versionsinformation:
Fixed bug that caused it to fire before bar close.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?