samgozman

Pinbar trailing stop strategy

samgozman Uppdaterad   
The strategy finds the nearest pinbar pattern and opens a position (long or short). You choose your take profit and stop loss multiplier.

  • Take Profit - X times the pinbar size from it's highest point.
  • Stop loss - X times the pinbar size from it's lowest point.

You can find more detailed screenshots and the source-code on my github page: samgozman/pinbar-strategy-tradingview
Versionsinformation:
Made the code more readable

Thanks to the GitHub contribution from mupsje

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?