reees

Utilities

reees Uppdaterad   
Library "Utilities"
General utilities

print_series(s, skip_na, position, show_index, from_index, to_index)
  Print series values
  Parameters:
    s: Series (string)
    skip_na: Flag to skip na values (optional bool, dft = false)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    show_index: Flag to show series indices (optional bool, dft = true)
    from_index: First index to print (optional int, dft = 0)
    to_index: Last index to print (optional int, dft = last_bar_index)
  Returns: Table object, if series was printed

print(v, position, at_index)
  Print value
  Parameters:
    v: Value (string)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    at_index: Index at which to print (optional int, dft = last_bar_index)
  Returns: Table object, if value was printed
Versionsinformation:
v2
Default bar_index for "at_index" argument to print() function. This allows the function to print a value from anywhere without having to specify a value for at_bar.
Versionsinformation:
v3

Added:
boolToIntArr()
  return array of offsets (int) of true values
Versionsinformation:
v4

Added:
intToBoolArr()
Versionsinformation:
v5
Overloaded print() function so it's type-agnostic

Updated:
print(v, position, at_index)
  Print value
  Parameters:
    v: Value (bool)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    at_index: Index at which to print (optional int, dft = bar_index)
  Returns: Table object, if value was printed

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.