loxx

T3-Filterd SSL [Loxx]

T3-Filterd SSL is an SSL indicator that is filtered with T3 moving average

What is SSL?
Known as the SSL , the Semaphore Signal Level channel chart alert is an indicator that combines moving averages to provide you with a clear visual signal of price movement dynamics. In short, it's designed to show you when a price trend is forming. For our purposes here, SSL has been modified to allow for different moving average selection and different closing price look back periods.

What is T3?
Developed by Tim Tillson, the T3 Moving Average is considered superior to traditional moving averages as it is smoother, more responsive and thus performs better in ranging market conditions as well.

Included
  • Bar coloring
  • Alerts
  • Signals

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?