loxx

Momentum Deviation Bands [Loxx]

loxx Uppdaterad   
Momentum Deviation Bands uses a variation of standard deviation. Instead of using price to calculate standard deviation, this uses momentum. This is another type of volatility that will be used in future indicators. This indicator serves more as an educational tool, but can also be used in trading.

You can read about the included moving averages here:

Included
  • Bar coloring
Versionsinformation:
Sped up HA calculations.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?