xdecow

RSI MTF Panel [xdecow]

xdecow Uppdaterad   
This indicator shows the RSI of up to 10 different timeframes with various customization options:
  • Panel position
  • Panel orientation (vertical/horizontal)
  • Border width and color
  • Choose up to 10 time frames with RSI length and source
  • Background and text colors
  • Thresholds of overbought, oversold, uptrend, downtrend and no-trend zones to change the color of the RSI
  • Color debug mode
Versionsinformation:
Fix: wrong values on RSI 10
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?