tradeforopp

Broadening Formations [TFO]

tradeforopp Uppdaterad   
This indicator highlights deviations from broadening formations (or megaphone patterns). Deviations from broadening ranges can often foreshadow reversals, especially in consolidation phases. These deviations are highlighted via trendlines that change color when tested, and also have the option to be alerted.

These broadening formations are heavily used with "The Strat" and can add confluence when looking for reversals within higher timeframe points of interest.
Versionsinformation:
Minor update so that users can change default line style and width

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?