JustUncleL

Auto Daily Fib Levels R2 by JustUncleL

JustUncleL Wizard Uppdaterad   
This study is a variation of my "Automatic Daily Fibonnacci" indicator. This variation automatically draw Fibonacci Pivot levels (or optionally Classic Pivots ) based on the previous day's highest and lowest points. The HLC3 is used as the default Daily Pivot level.
Unlike the "Automatic Daily Fibonnacci", this indicator does not redraw/update levels on current day even if the price goes past the R3/S3 levels.

Timeframe: is just a text string and is not checked, so needs to be a valid resolution eg: 60, 120, 240, 360, 480, 720, 1D, 1W, 1M, 2D, 2W, 3M

Pivot LEVELS:
 • Green = Pivot and Pivot Zone
 • Blue = R1,S1 Levels and Zone
 • Red = R2,S2 Levels and Zone
 • Black = R3,S3 Levels
Release Notes: Revision 2.5 Update
 • Added 0.786 Levels
 • Added Optional Extended Levels
 • Added Option to Show Today's Pivots Only.
 • Removed Zone colouring except Centre Pivot Zone
 • Modified Default Colours

here is the Today's Only Pivot Option
Release Notes: R3 Updates
 • Modified the way "Today's Pivots" only is display, now only show levels in the current day's price action.
 • Added option to display current days open price.
 • Changed security calls to use "ticker" instead of "tickerid", this should allow indicator to be used with Renko charts.


JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?