wpatte15

Pair Strength Basket

Again thanks to LazyBear for bringing over the wavetrend indicator and glaz for the idea of the basket of currencies. This is a power index based on the wavetrend indicator, I cut it down to 5 securities per currency since the limit of securities I could call was 40 . I like to use to see which pair is the most OB/OS as it likely presents the best profit potential.

AUD = Yellow
CAD = Gray
CHF = Maroon
EUR = Blue
GBP = Red
JPY = Purple
NZD = Lime
USD = Green
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?