FX365_Thailand

Global Economic Monitor

This indicator shows multiple economic data such as inflation rate, GDP etc. of the countries below.

U.S.
Japan
EU
U.K.
Australia
New Zealand
Canada
Switzerland
China


You can select 3 data at the same time so that you can compare data in single country or among multiple countries.

Available data:
Inflation Rate(YoY)
Inflation Rate(MoM)
Inflation Expectation
GDP
GDP Growth
Unemployment Rate
Retail Sales


—————————————

主要国の経済指標(インフレ率やGDPなど)を表示することのできるインジケーターです。


対象国/地域:
アメリカ
日本
EU
イギリス
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
スイス
中国


データは最大3つまで同時に表示することができます。
一つの国で複数指標を比較したり、同一指標を異なる国で比較する時に選択してください。


選択可能データ
インフレ率(対前年比)
インフレ率(対前月比)
期待インフレ率
GDP
GDP成長率
失業率
小売売上高


■”なぜ”がわかる相場分析
・チャートの動きというファクトを元に
・客観的かつロジカルに
・初心者でもわかるように
相場展望を解説

Followすると投稿の度に通知が届きます。
bit.ly/3s888QI

■Editor's Pick
bit.ly/3pkLCEl

■Blog
bit.ly/2VPAMJk

■Indicator
bit.ly/3lmWYFk

■Membership
bit.ly/3zvLkPG
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?