amy40106

Crypto Open Interest

Plots a crypto's open interest on Binance.

You can choose to see OI as asset-denominated (e.g. 1000 BTC), USD-denominated, or both.

How I usually interpret OI:
Price up, OI up = longs opened = bullish
Price up, OI down = shorts closed = bullish on HTF, or counter-trade on LTF
Price down, OI up = shorted opened = bearish
Price down, OI down = longs closed = bearish on HTF, or counter-trade on LTF

I find the indicator useful on 1-minute charts to identify liquidations and compare perp v.s. spot patterns.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?