only_fibonacci

Order Block v1

only_fibonacci Uppdaterad   
Hello Traders :)
I am Only Fibonacci.


While coding this indicator, I examined many concepts and decided to blend them.
I took the method shared by most traders and added different perspectives and options.

First of all, you can choose how many order block regions you want to see on the screen.
Note: The levels displayed on the screen are the sum of bears and bulls.

You can also choose whichever you want to see, bearish or bullish.

You can specify the precision of pivot points.

Whether you want to select a zone with a body or a zone with a wick, you can see this in the settings.

You can extend the regions infinitely with the right extension option.
Versionsinformation:
Lines deleted.

AlgoTrade sevdası.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?