jason5480

string_utils

jason5480 Uppdaterad   
Library "string_utils"
Collection of string utilities that can be used to replace sub-strings in a string and string functions
that are not part of the standard library.
This a more simple replacement of my previous string_variables library since it uses types for better
performance due to data locality and methods that give a more intuitive API.
Versionsinformation:
v2
Use PascalCase for object types
Versionsinformation:
v3
  • Do not replace the key if the value is na.
  • Minor documentation changes
Versionsinformation:
v4

Rewrite the existing methods to take advantage of the new associative container map.

Added:
method indent(this, size)
  indent - Make a string by prepending a number of "special space characters"
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified with the identation characters
    size (simple int): - The number of "special space characters"
  Returns: string prepended with the "special space characters"

method fill(this, size)
  fill - Make a string by appending a number of "special space characters"
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified with the filling characters
    size (simple int): - The number of "special space characters"
  Returns: string appended with the "special space characters"

method make_unique_title(this, ident, fill)
  make_unique_title - Make a unique title string by appending automatically a number of "zero width space characters" on top of filling "special space characters" and also ident by prepending a number of "special space characters"
  Namespace types: simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (simple string): - The string that will be modified with the identation, filling and id characters
    ident (simple int): - The number of "special space characters" to be prepended
    fill (simple int): - The number of "special space characters" to be appended
  Returns: string prepended and appended with the number of "zero width space characters" and also appended with "zero width space characters" so it is unique

Updated:
method replace(this, stringToNumMap)
  replace - Replace the first instance of the key sub-string found in the str string with the corresponding value string
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified if it contains the key sub-strings
    stringToNumMap (map): - The map with the key value pairs to be replaced
  Returns: series of strings with the replaced sub-strings

method replace_all(this, stringToNumMap)
  replace - Replace all the instances of the key sub-string found in the str string with the corresponding value string
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified if it contains the key sub-strings
    stringToNumMap (map): - The map with the key value pairs to be replaced
  Returns: series of strings with the replaced sub-strings

Removed:
PairStrStr

PairStrNum

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.