Crypto-Arsenal

[Strategy Alert Webhook Demo] Buy One Sell One

Crypto-Arsenal Uppdaterad   
Buy One Sell One

Two Options to send Alert Order via Webhook

1. Order fill events with `alert_message` on strategy.close(), strategy.entry(), strategy.exit() and strategy.order()

NOTE: Need to fill the Alert Creation box with `{{strategy.order.alert_message}}`

2. Send Alert through `alert()`
Versionsinformation:
Add connector name and token variables

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?