xdecow

Kinjun-Sen + VWap [xdecow]

Simple indicator Kinjun-Sen + VWap
Release Notes: added volumes on candle
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

how to use this bro??? in trading.
+2 Svara
@justnifty, it’s like a moving average but better 👍
Svara