SamRecio

Opening Range with Infinite Price Targets

Opening Range with Infinite Price Targets is an ORB indicator that automatically generates price targets into infinity based on a user-defined % of range.
This indicator includes many nice-to-have features missing from other indicators. Such as:
  • Price Target Labels with Price tooltip, want to know exactly what price pt3 is at? Hover over it and see.
  • Custom Defined Range time, Set your Range Start and end time to whatever you need, Doesn't have to be pinned to opening range!. Note: Time is in chart time.
  • Historical View (Default off), Tired of your chart looking messy with a ton of lines from historical data? No problem! You can choose to view or not view historical data.
  • Alerts for Range Breaks, First Range Breaks, and Discovery Price Target hits. As well as Exported Values for Range High, Low, and Mean to set your own alerts from custom sources.
  • Custom Price Targets, set your price targets to a % of the range based on your own strategy.
  • Last but not Least, Infinitely Generating Price Targets. They just keep building. New Targets will be generated when the price closes above/below the current farthest target.

Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?