Greenmood

GreenMood inchart KST

Threshold min / max as well as usual KST 0.41% settings (ROCx, SMA ) can be changed in format view.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study('GreenMood inchart KST', overlay=true)
//data = close >= open
//plotshape(data, style=shape.triangleup,location=location.abovebar, color=green)
//plotshape(not data, style=shape.triangledown,location=location.belowbar, color=red)

// KST VARIABLE
ROC1=input(10)
ROC2=input(13)
ROC3=input(15)
ROC4=input(20)
SMA1=input(6)
Magnitude_Bull=input(-0.5)
Magnitude_Bear=input(0.5)
// KST INPUT
ROCma1 = sma(roc(close,ROC1), 10)
ROCma2 = sma(roc(close,ROC2), 10)
ROCma3 = sma(roc(close,ROC3), 10)
ROCma4 = sma(roc(close,ROC4), 15)
ZeroLine = hline(0)
// KST CALCULATION
KST =  ROCma1 + (ROCma2*2) + (ROCma3*3) + (ROCma4*4)
SIGNAL = sma (KST, SMA1)
plotgreenKST = iff((crossover(KST, SIGNAL)) and KST <Magnitude_Bull, crossover(KST,SIGNAL),na)
plotredKST = iff((crossunder(KST, SIGNAL)) and KST >Magnitude_Bear, crossunder(KST,SIGNAL),na)
// KST OUTPUT
plotshape(plotgreenKST, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=lime, size=size.small, text="KST Buy")
plotshape(plotredKST, style=shape.triangledown, location=location.top, color=red, size=size.small, text="KST Sell")