atchart

DBTV

atchart Uppdaterad   
Library "DBTV"

entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, kis_number)
  Create a entry message for POABOT
  Parameters:
    password (string): (string) The password of your bot.
    percent (float): (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage (int): (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    margin_mode (string): (string) The margin mode for trade(only for OKX). "cross" or "isolated"
    kis_number (int): (int) The number of koreainvestment account. Default 1
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Versionsinformation:
v2

업데이트됨
entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, accnt_no)
  Create a entry message for ATCHART
  Parameters:
    password (string): (string) The password of your bot.
    percent (float): (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage (int): (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    margin_mode (string): (string) The margin mode for trade(only for OKX). "cross" or "isolated"
    accnt_no (string): (string) The number of security account. Default 1
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Versionsinformation:
v3

더해짐
entry_msg(accnt_no, password, orderqty, orderkind)
  Create a entry message for ATCHART
  Parameters:
    accnt_no (string): (string) The number of security account. Default 1
    password (string): (string) The password of your bot.
    orderqty (int)
    orderkind (string)
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

없어짐
entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, accnt_no)
  Create a entry message for ATCHART
Versionsinformation:
v4
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.