Library "curve"
Regression array Creator. Handy for weights, Auto Normalizes array while holding curves.

curve(_size, _power)
  Curve Regression Values Tool
  Parameters:
    _size: (float) Number of Steps required (float works, future consideration)
    _power: (float) Strength of value decrease
  Returns: (float) Array of multipliers from 1 downwards to 0.

Release Notes: v2
fixed error.

Added:
display()
  show curve for tweakiing
// @param _array Values to draw
// @param _expandLength Grow over time
// @returns void
Release Notes: v3

Updated:
display(_array, _timedist, _expandLength, _onbar, _src)
  display show curve
  Parameters:
    _array: Values to draw
    _timedist: Show Seconds
    _expandLength: Grow over time ( 1/value)
    _onbar: Show on bar (overlay)
    _src: Value for overlay
  Returns: void
Release Notes: v4

bonus feature, matrix ma with range/atr/momentum weight.
also an example is visible of how it can be applied
__________________
# pass

% weight
actual value added to sum
__________________
Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.