NickMaterazzo

Nick_OS Ranges

NickMaterazzo Uppdaterad   
UNDERSTANDING THE SCRIPT:

TIMEFRAME RESOLUTION:
* You have the option to choose Daily , Weekly , or Monthly

LOOKBACK WINDOW:
* This number represents how far back you want the data to pull from
- Example: "250" would represent the past 250 Days, Weeks, or Months depending on what is selected in the Timeframe Resolution

RANGE 1 nth (Gray lines):
* This number represents the range of the nth biggest day, week, or month in the Lookback Window
- Example: "30" would represent the range of the 30th biggest day in the past 250 days. (If the Lookback Window is "250")

RANGE 2 nth (Blue lines):
* This number represents the range of the nth biggest day, week, or month in the Lookback Window
- Example: "10" would represent the range of the 10th biggest day in the past 250 days. (If the Lookback Window is "250")

RANGE 3 nth (Pink lines):
* This number represents the range of the nth biggest day, week, or month in the Lookback Window
- Example: "3" would represent the range of the 3rd biggest day in the past 250 days. (If the Lookback Window is "250")

YELLOW LINES:
* The yellow lines are the average percentage move of the inputted number in the Lookback Window


SUGGESTED INPUTS:

FOR DAILY:

Lookback Window: 250
Range 1 nth: 30
Range 2 nth: 10
Range 3 nth: 3


FOR WEEKLY:

Lookback Window: 50
Range 1 nth: 10
Range 2 nth: 5
Range 3 nth: 2


FOR MONTHLY:

Lookback Window: 12
Range 1 nth: 3
Range 2 nth: 2
Range 3 nth: 1


TIMEFRAMES TO USE (If You Have TradingView Premium):

Daily: 5 minute timeframe and higher (15 minute timeframe and higher for Futures)
Weekly: 15 minute timeframe and higher
Monthly: Daily timeframe and higher (Monthly still has issues)

TIMEFRAMES TO USE (If You DO NOT Have TradingView Premium):

Daily: 15 minute timeframe and higher
Weekly: 30 minute timeframe and higher
Monthly: Daily timeframe and higher (Monthly still has issues)


IMPORTANT RELATED NOTE:

If you decide to use a higher Lookback Window, the ranges might be off and the timeframes listed above might not apply

ISSUES THAT MIGHT BE RESOLVED IN THE FUTURE

1. If it is a shortened week (No Monday or Friday), then the Weekly Ranges will show the same ranges as last week
2. Monthly ranges will change based on any timeframe used
Versionsinformation:
Ranges plot update (had to "offset = -1")
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?