stresslessness

BTC Net Volume (Spot) (by JaggedSoft, fixed by SLN)

• WHAT:
This indicator plots the aggregated net volume delta of BTC spot pairs from 8 exchanges over the last 60 periods (default settings).

Tracks the following pairs:
"BINANCE:BTCUSDT"
"BITFINEX:BTCUSD"
"POLONIEX:BTCUSDT"
"BITTREX:BTCUSDT"
"COINBASE:BTCUSD"
"BITSTAMP:BTCUSD"
"KRAKEN:XBTUSD"
"BITGET:BTCUSDT"
"GEMINI:BTCUSD"

• HOW TO USE:
Used for confirmation when watching futures that can experience quick movements in the form of liquidation-events. If the oscillator is green or trending upward, it's confirming a positive bias. The inverse is true for a negative bias. This is especially true on higher timeframes.
Can also be used to find correlations between different tech-assets.

• NOTES:
I forked JaggedSofts indicator to fix the data-source error it was having. Let me know if you want to customize exchanges or add more pairs, maybe I can add that in the future!
This indicator replaces the outdated alternative linked here: Please only use this one

• LIMITATIONS:
Only tested with normal japanese candlesticks .

• THANKS:
to the creator of this script, JaggedSoft. It's a great indicator!

• DISCLAIMER:
Not financial Advice, use at your own risk.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?