EsIstTurnt

GDP Breakdown

Provides an easy way for viewing the sub sections that make up a country's total GDP. Not all countries provide data for each subsector (Agriculture, Construction, Manufacturing, Mining, Public Administration, Services, Utilities). Only countries that provide complete data are able to be selected in the settings. If I've missed any please let me know in the comment section so they can be added. This is much easier than having to individually selecting each ticker for each country when looking to compare how diversified an economy is.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?