TrendCrypto2022

Open Interest Divergence (OI vs Price)

This indicator show having increasing Open Interest but price still move in a range (Open Interest Divergence vs price).
It is same with Divergence of indicators as RSI Divergence, Macd Divergence, .... It is easy to understand.
Additional, with MA line OI, you can see the change of OI.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?