Aegist

Net XMR Margin Position

Total XMR Longs minus XMR Shorts in order to give you the total outstanding XMR margin debt.

ie: If 50,000 XMR has been longed, and 40,000 XMR has been shorted, then 50,000 has been bought, and 40,000 sold, leaving us with 10,000 XMR (net) remaining to be sold to give us an overall neutral margin position.

That isn't to say that the net margin position must move towards zero, but it is a sensible reference point, and historical net values may provide useful insights into the current circumstances.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?